Cenová nabídka zdarma

Výkon solárních panelů

Výkon solárních panelů závisí na několika faktorech, které jej ovlivňují. Jedná se zejména o zastínění, úhel slunce nebo počasí a roční období. Ty mohou mít na výkon veliký vliv. 

Výkon solárních panelů pod mrakem

Například při velké oblačnosti může být výkon fotovoltaiky v rozmezí 0 Wp až 50 % jeho běžného výkonu. Výkon závisí na míře oblačnosti a na době jeho trvání. Nulový výkon může nastat například při husté mlze nebo samozřejmě v noci. Při oblačnosti během zimních měsíců se výroba snižuje na zhruba 5–⁠⁠⁠15 % běžné letní výroby.

Výkon solárních panelů v průběhu roku

 

Solární elektrárny poskytují nejlepší výkon od dubna do září. I v zimě však solární panely produkují elektřinu. Pokud bychom posoudili výkon panelů v zimě čistě výkon vs. teplota, pak by bylo zimní období velmi pozitivní. V realitě však bývají zimní měsíce více oblačné, slunce je v jiném úhlu a během dne je méně světla, proto výroba elektrického proudu v zimě klesá. Podíl výroby z fotovoltaiky je závislý na druhu vytápění, který domácnost používá. Například při topení plynem může být člověk i v zimním období díky fotovoltaice až z poloviny soběstačný.

Ideální výroba elektrické energie z fotovoltaiky je lehce pod úrovní její kapacity vedené v megawatt hodinách. Výkon pak záleží na sklonu a jeho natočení. Pokud je sklon a natočení  ideální a panel je osvětlen sluncem, pak je reálný výkon téměř roven ideálnímu výkonu. 

Na 1 m2 dopadá 1 kW solární energie, pak tento panel dokáže z této sluneční energie přeměnit zhruba 17 % na elektrickou energii. Na výrobu 1kWp je u nás potřeba zhruba 10 m2 solárních panelů.

Jak měříme výkon u panelů?

Výkon solárních panelů se měří v jednotce zvané wattpeak. Označuje se jako Wp. Jedná se o výkon solárních panelů při optimálních podmínkách. Pokud je dodržen ideální sklon panelů, dosáhnete takových podmínek obvykle spolehlivě v létě.