Cenová nabídka zdarma

14 nejčastějších rodinných situací, kdy (ne)lze získat dotaci – Máte nárok na NZÚ Light?

Dotace Nová zelená úsporám Light je určena pro nízkopříjmové skupiny. Byla by škoda, kdybyste se o tuto jedinečnou podporu připravili jenom kvůli domněnce, že na ni nemáte nárok. Ukážeme vám nejčastější rodinné situace, kdy lze dotaci využít a kdy naopak nikoliv. Stačí si najít tu svou a máte jasno.

Každá domácnost má trošku specifické podmínky. V Enado na to bereme zřetel, protože jedině tak vám můžeme skutečně garantovat získání dotace. Neslibujeme nemožné. Připravili jsme si pro vás ty nejobvyklejší scénáře, na které jsme během naší práce doposud narazili.

Dotace na fotovoltaiku

Část první: Příjmy v domácnosti

Na začátku je třeba prozkoumat příjmy, a to v celé domácnosti. Pro získání NZÚ Light je důležité, aby všichni členové domácnosti spadali do nízkopříjmové skupiny. Zde se tedy hodí vědět, co se tím vlastně myslí.  Nízkopříjmovost znamená:

  • pobírání invalidního důchodu 3. stupně
  • starobní důchod
  • pobírání příspěvků na bydlení

To je z hlediska příjmů nejdůležitější faktor, který musíte bezpodmínečně splnit. Ale stejně jako svět není černobílý, i zde mohou různé specifické případy. Pojďme na ně.

 

1. Pobírám starobní důchod, ale můj partner stále pracuje a důchod nepobírá

Za této situace na dotaci nárok nemáte. Ve vaší domácnosti se stále nachází jeden člen v produktivním věku, což vás jako žadatele automaticky vylučuje. 

 

2. Pobírám starobní důchod, ale přivydělávám si

Ano, na dotaci máte nárok. Stěžejní je to, že pobíráte právě starobní důchod. V dnešní době nejde o nic neobvyklého. Pro spoustu domácností tvoří přivýdělek důležitou složku příjmů. A právě dotace může situaci v domácnosti zlepšit.

 

3. Pobírám invalidní důchod 1. nebo 2. stupně

Dotaci bohužel čerpat nemůžete. Do NZÚ Light se v rámci invalidity zahrnuje pouze 3. stupeň. Nárok nevzniká ani v případě, kdy například jeden člen domácnosti pobírá starobní důchod a druhý právě invalidní důchod 1. či 2. stupně. 

 

4. Pobírám důchod a žiju ve dvougeneračním domě s dětmi

Na dotaci nemáte nárok. Ať už jde o starobní/invalidní důchod, nebo příspěvek na bydlení. Dokonce ani v případě, že se v domě nachází více samostatných domácností. Vaše děti totiž patří do skupiny lidí v produktivním věku. 

 

5. Pobírám příspěvek na bydlení, ale v důchodu nejsem

Ano, můžete žádat. Nemusíte být ve starobním důchodu, ani pobírat invalidní důchod. Samotný příspěvek na bydlení je dostačující.

 

6. Pobírám předčasný důchod

Ano, na dotaci máte nárok. Část druhá: Vlastnictví domu

K trvalému bydlišti se váže třetí část této příručky. Důležité je ale také samotné vlastnictví domu. Žádat o dotaci totiž může pouze vlastník a spoluvlastník s trvalým pobytem v daném domě. Jaké tedy mohou nastat situace?

7. Pobírám invalidní či starobní důchod nebo příspěvek na bydlení, ale nejsem vlastníkem domu

Nárok na dotaci bohužel nemáte. Program je sice určen pro seniory, invalidní důchodce a lidi pobírající dávky na bydlení, zároveň však musíte být také vlastníky a spoluvlastníky daného domu. Případně rekreačního objektu využívaného k trvalému bydlení. 

8. Jsem vlastníkem domu a pobírám důchod či příspěvek, ale část domu pronajímám

Vaši nájemníci se počítají do jedné domácnosti. Pokud ale všichni nepatří do nízkopříjmové skupiny (viz výše), dotaci čerpat nemůžete

Část třetí: Trvalé bydliště

Podmínka pro získání dotace NZÚ Light je jasná: Žadatel musí mít trvalé bydliště na adrese domu, ke kterému se dotace váže. Může nastat situace, kdy má někdo trvalé bydliště nahlášené, přestože na daném místě reálně nebydlí. To ale vyřešíte čestným prohlášením, jak si můžete přečíst v bodě 11.

9. Pobírám invalidní či starobní důchod, ale na adresu domu je přihlášeno i nezletilé vnouče

Ano, dotaci čerpat můžete. Nezletilé dítě, stejně jako zletilý student, nijak vaše zařazení do nízkopříjmové skupiny neovlivňuje.

10. Dům jsem převedl na syna, ale stále zde bydlím

Nárok na dotaci nemáte. Vlastníkem domu je nyní vaše dítě, a tím pádem možnost čerpání zaniká.

11. Syn spoluvlastní dům (nebo má na adrese trvalé bydliště), ale nebydlí zde

Ano, máte nárok. Právě zde vám poslouží čestné prohlášení, kterým prokážete, že už syn bydlí jinde. V prohlášení zároveň doložíte, že se záměrem skutečně souhlasí.

12. Jsem vlastníkem domu, ale nemám zde trvalý pobyt

Nemůžete čerpat dotaci. Pro splnění podmínek musíte být jako žadatel vlastníkem domu a zároveň mít na daném místě trvalé bydliště. Současně musíte mít trvalý pobyt na adrese přihlášený déle než od 12. září 2022.

13. Na adrese domu se podniká

V tomto případě nárok nemáte

14. Mám na adrese trvalé bydliště, ale nejsem vlastníkem

Ani zde nárok nemáte. Jak už jsme uvedli, hlavní podmínkou je vlastnictví domu. Dotaci čerpat nemůžete dokonce ani při zřízení věcného břemena, kdy se dům přepíše na dítě a rodiče zde stále žijí.

Připadá vám to složité? Spolu to vymyslíme

Víme, že často hrají roli zdánlivě nepodstatné věci. Ale díky jednoznačnému zařazení si budete jistí, že vám žádost opravdu přijmou. Zároveň myslete na to, že u NZÚ Light můžete žádost kombinovat i s dalšími úpravami, například se zateplením domu. V takovém případě si ale dávejte pozor — je nutné podat jednu souhrnnou žádost za všechna opatření. Více se dozvíte v našem článku.


A pokud si nevíte rady, jednoduše nás kontaktujte. Rádi vám se vším pomůžeme už od samotného počátku.