Cenová nabídka zdarma

Návratnost fotovoltaické elektrárny

Výpočet návratnosti fotovoltaické elektrárny není zcela triviální záležitost. Výsledná hodnota závisí na řadě proměnných, jako je velikost vstupní investice, roční úspora a cena energie. Návratnost také souvisí s výší počáteční investice. Fotovoltaiky se dnes cenově pohybují mezi 150 000 Kč až 600 000 Kč. Vhodně zvolené řešení fotovoltaiky dokáže energii uchovat pro domácnost i několik dní. S výkonností a vybaveností elektrárny souvisí také výše dotace, která na ni bude poskytnuta. Čím výkonnější elektrárna, tím vyšší dotace.

Jak vypočítat návratnost fotovoltaické elektrárny

Prvním krokem k výpočtu návratnosti je stanovení vstupní investice. Vstupní investici si snadno vypočítáte pomocí Enado kalkulačky, kterou naleznete na webu https://www.enado.cz/cenova-kalkulacka/

Další možností je také zaslání poptávky týmu Enado, který pro vás připraví cenový návrh. 

Poté je třeba znát roční úsporu pro daný objekt. Tato hodnota je také proměnlivá a závisí na ceně energie, spotřebě, vlastní spotřebě, atp. Když jsou k dispozici obě hodnoty, lze snadno spočítat návratnost výpočtem podílu: návratnost = vstupní investice / roční úspora. 

Výhodou instalace fotovoltaické elektrárny je, že se může vrátit již během 6 let od instalace. Standardně dosahuje návratnost mezi 8 až 20 %. Tyto hodnoty jsou ovšem pouze orientační a výsledná návratnost se může lišit v závislosti na konkrétních okolnostech a faktorech.

Instalace fotovoltaické elektrárny má smysl jak z ekonomického, tak i ekologického hlediska. Investice se vrátí během několika let a navíc přispívá k udržitelnosti životního prostředí.