Cenová nabídka zdarma

Výroba a komunitní sdílení
energie v obcích

Úspora, nezávislost a podpora komunity
 • Realizace FVE na veřejných budovách
 • Komunitní sdílení energie mezi subjekty v obci 
 • Posílení role obce v regionu i mezi obyvateli
Tohle mě zajímá pro naši obec

 • Společnost Enado s.r.o. se stala vítězem výběrového řízení, které bylo vyhlášeno v režimu otevřeného řízení jako nadlimitní. Od počátku byla se společností, jejím vedením a zaměstnanci velmi dobrá komunikace a spolupráce. Jednotlivé elektrárny byly instalovány včas a v požadované kvalitě. Zařízení během několika měsíčního provozu funguje bez závad a splňuje naše požadavky a očekávání.


  Ing. Vladimír Vorm, starosta Luby u Chebu


 • K pořízení FVE na střechách našich objektů nás přiměl fakt, že ušetříme náklady za energie. Celý proces hodnotím velmi pozitivně. Vše, co se domluvilo, tak bylo splněno. Firmu Enado bych určitě doporučil dalším kolegům. My jsme byli s celou realizací zakázky velmi spokojeni.


  Miloš Matoušek, starosta města Lomnice

bezchybná realizace firmy Enado

Mikuláš Bindzar

Odborná konzultace a prezentace 

Jiří Halberštát

Projektová dokumentace

josef Vnouček

Perfektní realizace

Simona Pavlasová

Zajištění distribuce

Vladimíra vlachová

Vyřízení dotace v maximální výši

Stavíme fotovoltaické elektrárny dle zásad solární asociace

5 důvodů pro fotovoltaiku na veřejné budovy

Finanční úspora

Kvůli energetické krizi a nárůstu cen elektrické energie se vlastní výroba elektrické energie skutečně vyplatí

Dojde k úspoře nákladů na běžný provoz obce, přebytky mohou být využity např. pro provoz veřejného osvětlení. Úsporu může umocnit pořízení obecního elektromobilu.

Dotační tituly

Využití aktuálně vypsaných dotací pro obce zajistí výrazně kratší návratnost vložených investic

Komunitní sdílení energie

Kromě finanční úspory pro obec i ostatní subjekty zapojené do energetické komunity, může obec posílit soběstačnost a nezávislost na vnějších měnících se podmínkách.

Péče o přírodu a krajinu v lokalitě

Obec pomůže kultivovat životní prostředí v lokalitě. Zároveň může být vzorem pro občany a firmy a může pomoci pochopit a uchopit zelenou transformaci.

Posílení role obce v regionu i mezi místními

Díky iniciaci či podpoře energetických společenství mohou obce posilovat vztahy mezi samosprávou, stakeholdery i domácnostmi ze svého území.

Realizace fotovoltaiky ve městě Luby

Fotovoltaika na městském úřadě v Lubech
Městský úřad
mateřská škola
Fotovoltaika na základní škole v Lubech
Základní škola
Fotovoltaika na sportovní hale
Sportovní hala
fotovoltaika na základní škole v Lubech
základní škola
Doba realizace fotovoltaiky na veřejných budovách

"Instalovali jsme 5 fotovoltaických elektráren o celkovém výkonu 100 kWp na obecních budovách ZŠ, MŠ a radnici. Kromě nich jsme do komunity začlenili ještě další 4 odběrná místa. Vznikla tak obecní energetická komunita, kde dojde ke sdílení elektrické energie. Management sdílení zajišťuje naše vlastní řešení. Komunitní sdílení energie bude spuštěno v polovině roku 2024, tehdy kdy to umožní nová legislativa LEX OZE II."

Ing. Jiří Šizling, jednatel Enado


 

Celkový výkon

obecní FVE

100 kWp

Na každé budově

 • výkon FVE: 20 kWp
 • bateriové úložiště: 20 kWh (kromě budovy sportovní haly)
 • počet panelů: 40 ks

  Návratnost investice: 6 let | Instalace od podpisu smlouvy: 2 měsíce

Dotace a legislativa

Výzva č. 7/2023: Zakládání energetických společenství

Prvním krokem komunitního sdílení energie je založení energetického společenství. Žádat o dotaci z výzvy č. 7 může SVJ, bytové družstvo nebo pověřená osoba z bytové jednotky, územní samosprávný celek a jiné subjekty. Maximální výše podpory je 90 %, dle náročnosti a specifikací založení. Příjem žádostí je do 31. 1. 2024.

Lex OZE II

Od 1. ledna vstoupil v platnost zákon LEX OZE II, který je evolucí komunitní energetiky. Umožní sdílet elektřinu mezi více odběrnými místy. Sdílení začne k 1. 7. 2024, do té doby budou činěny kroky k tomu, aby bylo sdílení umožněno, např. vznik EDC. Sdílet elektřinu budou moci subjekty v rámci energetického společenství (až 1 000 odběrných míst, omezeno územím 3 ORP) nebo tzv. aktivních zákazníků (až 10 odběrných míst, napříč Českem).

RES+ 3/2024

Dotační titul podpoří výstavbu FVE na veřejných budovách a je určen pro obce do 3 tis. obyvatel. Modernizační fond poskytne dotaci ve výši max. 75 %, ale je určena také na opravu střechy a související úkony. Výše dotace je určena vzorcem. Podávání žádostí odstartuje 1. března 2024.

RES+ 4/2024

Modernizační fond v rámci výzvy č. 4/2024 poskytne dotaci pro budování FVE primárně na veřejných budovách. Podpoří sdružené projekty s více předávacími místy s výkonem max. 1MWp na jedno předávací místo. O podporu mohou žádat organizace samospráv (obce a kraje) a církví. Projekty jsou územně vymezeny třemi ORP. Výše příspěvku činí max 45 % na instalaci FVE a max. 30 % na bateriovou akumulaci a další investice. Příjem žádostí bude otevřen 1.3-31.10.2024

Komunitní sdílení energie

ŠIRŠÍ I UŽŠÍ KOMUNITY

Díky novele energetického zákona známé jako Lex OZE II., která byla v prosinci schválena zákonodárci, dojde k rozšíření energetického trhu o takzvané energetické komunity. Ty budou moci vyrábět a zejména sdílet elektrickou energii mezi sebou: v rámci širší komunity v tzv. energetických společenstvích až do počtu 1 000 subjektů nebo v rámci komunity užší (například rodiny) do 10 subjektů napříč Českem.

ZAČÁTEK SDÍLENÍ OD 1.7.2024

Během první poloviny roku bude prostor pro vznik a ustanovení energetických společenství složených z domácností, samospráv a jimi zřizovaných organizací, firem a dalších subjektů. Tato společenství mohou zasahovat území maximálně tří obcí s rozšířenou působností (ORP). Současně budou v prvním pololetí prováděny kroky vedoucí ke vzniku Elektroenergetického datového centra (EDC), které fakticky umožní sdílení energie. 

KOMUNITNÍ SDÍLENÍ V PRAXI

 1. Budovy jsou propojeny sdílenou sítí, takže pokud některá vytváří více elektřiny než spotřebuje, může tento přebytek poskytnout ostatním budovám v komunitě.
 2. Celkově tak komunita efektivně využívá obnovitelné zdroje, snižuje ztráty a zvyšuje udržitelnost každé budovy.
 3. V komunitě není podmínkou, aby měla každá budova svou fotovoltaiku.

 

To mě zajímá!

Ve vašem regionu jsme doma

Jsme doma v šesti regionech Česka! V každém regionu máme interní lidi, kteří region svůj region znají, a svou prací dbají na dobré jméno Enado i své vlastní.

Cheb

Karlovarský a Ústecký kraj

Staňkov

Plzeňský, Středočeský kraj a Strakonicko

Frýdek-Místek

Moravskoslezský, Olomoucko a Zlínsko

Kyjov

Jihomoravský a Zlínský kraj

Nejlevnější energie je ta, kterou si vyrobíte sami

Máte dotaz nebo se potřebujete poradit? Spojte se s naší specialistkou.

Květa Strousková
Dotazy zákazníků
(po - pá: 9:00 - 17:00)
Další kontakty

Mám zájem o nezávaznou konzultaci. Kontaktujte mě


  Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů.
  Formulář je chráněn službou reCAPTCHA. Soukromí - Podmínky