Cenová nabídka zdarma

Nová zelená úsporám

Nová zelená úsporám si dala v létě volno a žádosti přijímá opět od 1. září 2023. Podmínky pro příjem žádostí prošly změnami, na které jsou naši dotační specialisté perfektně připraveni. 

Nové podmínky jsou nastíněny v tiskové zprávě NZÚ.

Kde naleznete střediska Enado?

 

NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM NA FOTOVOLTAIKU

Vlastníci rodinných domů mohou čerpat dotaci ze Státního fondu životního prostředí v rámci programu Nová zelená úsporám. Maximální podpora je 200 000 Kč. Přesnou výši podpory určuje přesná specifikace fotovoltaiky: 

 • Instalace o výkonu 2 kWp: 60 000 Kč 
 • Instalace o výkonu 2 kWp s TČ: 100 000 Kč 
 • Každý další 1 kWp výkonu nad 2 kWp: 10 000 Kč 
 • Za 1 kWh el. akumulačního systému s akumulátory na bázi lithia: 10 000 Kč 

 

NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM PRO TEPELNÉ ČERPADLO

Víte, že od 1. září jsou spuštěny dotace na tepelná čerpadla? Dotaci můžete získat skrze výměnu starého zdroje vytápění, ale nově i jako majitel novostavby. 

Dotaci na výměnu neekologického zdroje tepla získáte podle původního zdroje, a to 

 • Kotle na pevná paliva nižší než 3. třídy 
 • Kotle na topné oleje 
 • Elektrické vytápění  
 • Plynové kotle staré min. 20 let 

Výše podpory se odvíjí od typu tepelného čerpadla  

 • Samostatné TČ: 80 000 Kč 
 • TČ + ohřev vody: 100 000 Kč 

Zvláště zohledněna je také výměna zdroje za tepelné čerpadlo pro vytápění a ohřev vody v kombinaci s fotovoltaikou, která byla již nainstalována dříve. Za takové opatření můžete získat až 140 000 Kč. 

Dotace na tepelné čerpadlo pro novostavby 

Dotována je také realizace tepelného čerpadla pro novostavby. Tepelné čerpadlo musí být ovšem zřízeno pro ohřev teplé vody. Dotace činí 45 000 Kč. 

 

dotační bonusy

Kombinační bonus

 • Je poskytován v případě, že je v rámci jedné žádosti kombinováno více podporovaných opatření
 • Výše bonusu je 10 000,- Kč za každé opatření s výjimkou pořízení tepelného čerpadla
 • V případě, že si nově pořídíte kombinaci tepelného čerpadla a fotovoltaiky, se dotace vyšplhá až na 310 000 Kč

Bonus 10 % pro znevýhodněná území

Realizace na území Moravskoslezského, Ústeckého a Karlovarského kraje jsou navíc zvýhodněny zvýšenou dotační částkou o 10 %. 

Současně je bonus poskytován pro obce s rozšířenou působností (ORP), většinou v periferních územích Česka a obce v prostorách bývalých vojenských újezdů. Připravujeme pro vás mapu.

 

NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM PRO BYTOVÉ DOMY

Vysoké dotace jsou poskytovány i pro bytové domy. Můžete tak pro svou bytovku či panelák získat dotaci na tepelné čerpadlo i fotovoltaiku.  

Dotace na tepelná čerpadla se poskytují podle typu zdroje a počtu bytových jednotek, na které je zdroj napojen: 

 • TČ pro vytápění: 40 000 Kč/b.j. 
 • TČ pro vytápění s přípravou teplé vody: 50 000 Kč/b.j. 
 • kombinace s výrobou elektřiny a tepla: 35 000 Kč/b.j. 

Dotace na fotovoltaiku se poskytují podle typu fotovoltaiky: 

 • 15 000 Kč za 1 kWp instalovaného výkonu 
 • 10 000 Kč za 1 kWp akumulačního systému 
 • 10 000 Kč za bytovou jednotku sdílející elektřinu z FV systému 

Realizace na území Moravskoslezského, Ústeckého a Karlovarského kraje jsou navíc zvýhodněny zvýšenou dotační částkou o 10 %. 

Je to moc počítání? Podívejte se na naše příkladové instalace bytových domů a najděte si v nich ten svůj. 

Květa Strousková
Dotazy zákazníků
(po - pá: 9:00 - 17:00)
Další kontakty

Zavolejte. Poradíme, vysvětlíme

je nám ctí spolupracovat