Cenová nabídka zdarma

Kotlíková dotace

Kotlíková dotace je dotační program, který ulehčuje českým domácnostem pořízení tepelného čerpadla. Od 1. září 2024 bude podle zákona o ochraně ovzduší zakázáno používat kotle nižší emisní třídy než třídy 3. a všechny staré kotle na pevná paliva.

Na začátku dubna 2023 byla vyhlášena nová výzva pro výměnu starých kotlů tzv. kotlíková dotace, která podporuje nízkopříjmové domácnosti a vrátí až 95 % nákladů zpět.

Kotlíková dotace pro nejzranitelnější

Číslo, které vás zajímá nejvíce je 95! Na výměnu starého nevyhovujícího kotle lze získat dotaci až 95 % - na tepelné čerpadlo konkrétně až 180 tis. Kč. Nevíte, co pořízení tepelného čerpadla obnáší? Zavolejte, zeptejte se! 

O dotaci lze žádat i v případě, že už máte výměnu starého kotle hotovou. Pokud není realizace starší než 1. 1. 2021, lze dotaci uplatnit.

Mohu žádat o dotaci na výměnu kotle?

O dotaci si můžete zažádat v případě, že splňujete alespoň 1 z níže uvedených podmínek:

  • vy i všichni členové dané domácnosti pobírají starobní důchod
  • pobíráte invalidní důchod pro invaliditu 3. stupně
  • alespoň jeden z členů domácnosti pobíral v období mezi 1. lednem 2022 a dnem podání žádosti příspěvek na bydlení

Kotlíková dotace je nyní zaměřena primárně na nízkopříjmové domácnosti. Pokud však nesplňujete podmínky uvedené výše, neznamená to, že na vaše tepelné čerpadlo nemůžete získat žádnou podporu z dotačních programů. Program Nová zelená úsporám rovněž přispívá na instalaci vašeho tepelného čerpadla. 

Chci vyměnit starý kotel
vlaďka vlachová
dotační specialistka
(po - pá: 9:00 - 17:00)
Další kontakty

Zavolejte. Poradíme, vysvětlíme

Fotovoltaický ohřev vody

Spadáte do nízkopříjmové skupiny? 

Program NZÚ light určený pro seniory, domácnostmi s nižšími příjmy nebo osoby pobírající příspěvek na dítě nebo bydlení představuje řešení ohřevu vody pomocí fotovoltaiky

Díky dotaci 90 000 Kč doplatíte pouze 2 000 Kč!

Přesná cena instalace se odvíjí od náročnosti instalace i vzdálenosti od našich středisek.

Více o fotovoltaickém ohřevu vody

je nám ctí spolupracovat